Czy Kościół katolicki dopuszcza kremację zwłok?

Kremacja to forma pogrzebu zwłok zmarłego, która polega na spaleniu ciała. Następnie prochy umieszcza się w specjalnych urnach. Śmierć nigdy nie jest łatwym ani przyjemnym tematem, tak samo sprawy pochówku. W Kościele katolickim dominuje pochówek tradycyjny tzn. grzebanie zwłok ludzkich w ziemi cmentarnej. Lecz kremacja staje się coraz bardziej powszechna, więc nikogo nie dziwi, że więcej osób się na nią decyduje. Jednak co zrobić, kiedy ostatnia wola osoby zmarłej mówi o kremacji ciała po śmierci?

Skąd się wziął tradycyjny pochówek w Kościele Katolickim?

Tradycyjny pochówek ludzkich zwłok w Kościele katolickim pochodzi z żydowskiej praktyki pochówku w ziemi. Jednak to nie jedyny argument – za zwyczajem tym głównie przemawia postawa Chrystusa, który został złożony w grobie. Następnie zmartwychwstał po trzech dniach jak sam zapowiedział. Dlatego też cała tradycja pochówku opiera się na grzebaniu ciał w ziemi i wierze w zmartwychwstanie podczas sądu ostatecznego. W proroctwie Ezechiela jest o tym mowa, jak również o ponownym połączeniu duszy z ciałem. Dodatkowo, tradycyjna praktyka ma wyrażać szacunek dla ludzkiego ciała, które za życia jest świątynią dla Ducha Świętego. Na tym właśnie proroctwie Stolica Apostolska opiera argumenty dla pochówku ludzkich ciał w ziemi.

Kościół a kremacja zwłok

Mogłoby się wydawać, że ze względu na tradycję religijną Kościół katolicki będzie obstawał przy pochówku ciała w ziemi, jednak ta postawa dawno się zmieniła. Według dokumentów udostępnionych przez Watykan, kremacja jest możliwa od 1963 roku, a potwierdza to Kodeks prawa Kanonicznego. Od 1997 roku zezwala na odprawienie liturgii pogrzebowej przez kapłana w obecności skremowanych szczątków. Również możliwość kremacji została podtrzymana w czasie Kongregacji Nauki Wiary. Podczas Kongresu określono, co należy zrobić z prochami po kremacji, czyli w miejscu świętym. Do takich miejsc na pierwszym miejscu powinniśmy zaliczyć cmentarz. W niektórych przypadkach prochy zmarłego mogą zostać w kościele lub na specjalnie wyznaczonym przez parafię terenie. Katolickie cmentarze zostały stworzone, by na znak szacunku dać wiernym możliwość pochówku w poświęconym miejscu tych, którzy odeszli.

Kościół zdecydowanie nie akceptuje przechowywania urny z prochami w domu lub ich rozrzucania w powietrzu lub wodzie. W niektórych państwach jest to praktykowane, jednak według Kościoła jest to profanacją byłego już ciała. Wykonywanie biżuterii, pamiątek czy innych przedmiotów również jest zakazane – mówią o tym instrukcje wydane przez Kongregację Nauki Wiary.

Wybór między kremacją a pochówkiem tradycyjnym

Wybór pochówku zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od indywidualnych przekonań. Jak widać Kościół katolicki wyraża zgodę na kremację, a nawet odprawi standardową mszę pogrzebową. Według Kościoła w niektórych przypadkach kremacja zwłok jest wskazana. Opiera się to głownie na względach higienicznych i ekonomicznych. Dodatkowo urny zajmują zdecydowanie mniej miejsca, dlatego nie będą zwiększać problemu z pozyskiwaniem nowych terenów pod cmentarze. Prawdopodobnie kremacja będzie kiedyś dominującą formą pochówku. O popularności kremacji może świadczyć fakt, że coraz więcej zakładów pogrzebowych posiada je w swojej ofercie, jak również różne formy urn.

Zobacz również: Od bukietów do wiązanek. Pogrzebowe kompozycje kwiatowe

Czy Kościół katolicki dopuszcza kremację zwłok?