Jakie warunki musi spełnić przewoźnik w międzynarodowym transporcie zwłok?

Transport zwłok z Czech czy Anglii dopełnienia niezbędnych formalności. Należą do nich przede wszystkim uzyskanie zgody starosty oraz właściwego konsula. Czasem konieczne jest także odwołanie się do regulacji prawnych państwa, na terenie którego nastąpił zgon. We wszystkich tych kwestiach pomoc oferują wyspecjalizowane zakłady pogrzebowe. Zatroszczą się one również o aspekty techniczne samego transportu, bowiem przewoźnik musi spełnić warunki określone zarówno prawem krajowym, jak i międzynarodowym.

Przystosowanie pojazdu do transportu zwłok

Pojazd, wykorzystywany w międzynarodowym transporcie zwłok, musi być specjalnie do tego celu zaadaptowany, aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarno-techniczne oraz bezpieczeństwo. Pojazd musi być przede wszystkim trwale oznakowany. Kabina kierowcy musi być odizolowana od części, służącej do umieszczenia zwłok. Druga część pojazdu powinna posiadać zabezpieczenia, uniemożliwiające przemieszczenie się trumny podczas transportu. Podłoga tej części powinna być także wyłożona specjalistycznym materiałem, odpornym na działanie środków dezynfekujących. W części, przeznaczonej na trumnę, nie wolno instalować miejsc siedzących. Bardzo istotne obostrzenia, dotyczą przestrzegania zasad higienicznych. Po każdym transporcie zwłok, odizolowaną część należy dokładnie zdezynfekować środkami bakteriobójczymi, grzybobójczymi oraz wirusobójczymi.

Przygotowanie trumny a międzynarodowy transport zwłok

Trumna powinna być metalowa lub drewniana. W przypadku trumny drewnianej, konieczne jest jej dodatkowe zabezpieczenie w postaci metalowego wkładu. Może być ona również wybita blachą w części wewnętrznej. Dno trumny należy wypełnić specjalną substancją o właściwościach płynochłonnych. Trumna musi być dodatkowo umieszczona w skrzyni drewnianej lub wykonanej z materiału nieprzepuszczalnego. Ma to na celu dodatkowe zabezpieczenie przed przemieszczaniem. Zewnętrzną skrzynię należy opieczętować. Po przywiezieniu zwłok do Polski, pogrzeb musi nastąpić niezwłocznie, przy czym nie wolno otwierać trumny. Przestrzeganie przepisów, dotyczących międzynarodowego transportu zwłok jest bardzo ważne ze względu na ochronę ludzkiego zdrowia oraz poszanowanie szczątków zmarłego. Niektórzy konsule wymagają od firmy pogrzebowej przedłożenia zaświadczenia o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa przez przewoźnika. Warto również wiedzieć, że przewóz skremowanych szczątków jest możliwy dowolnym środkiem transportu, zapewniającym ich poszanowanie.

Zobacz również: Muzyka jako element oprawy pogrzebowej

Jakie warunki musi spełnić przewoźnik w międzynarodowym transporcie zwłok?