Jak wygląda pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki jest ceremonią pożegnania osoby zmarłej pozbawioną wszelkich obrzędów i symboli religijnych. Taki pogrzeb odbywa się bez udziału księdza. Jest to ceremonia pogrzebowa mająca na celu oddanie ostatniego hołdu ateistom, agnostykom i osobom niepraktykującym. Przebieg takiego pogrzebu nie jest w żaden sposób odgórne narzucony. O tym, jak ma wyglądać, decydują bliscy zmarłego.

Przebieg pogrzebu świeckiego

Pogrzeb świecki prowadzi mistrz ceremonii. Osoba ta nie jest związana z żadnym wyznaniem i odpowiada za pożegnanie zmarłego z należytym szacunkiem. W Polsce jest niewiele osób, które są zawodowymi mistrzami ceremonii, więc często pogrzeb prowadzi pracownik zakładu, który zajmuje się organizacją pogrzebów świeckich.

Ciało osoby zmarłej wystawiane jest w kaplicy domu pogrzebowego. W tym miejscu spotykają się żałobnicy, aby pożegnać się ze zmarłym. W kaplicach obecne są symbole religijne, które na czas ceremonii są wynoszone lub zakrywane.

Ważnym elementem pogrzebu jest wygłoszenie mowy przez mistrza ceremonii. Ma ona na celu uhonorowanie zmarłego, wspomnienie jego dokonań, wyrażenie żalu po utracie go. Często również zawarte są w niej przemyślenia na temat życia i przemijania. Swoje przemówienia mogą wygłosić również bliscy zmarłego.

Na pogrzebie często obecna jest oprawa muzyczna, może być wykonywana na żywo.

Gdzie chowany jest zmarły podczas pogrzebu świeckiego?

Drugą częścią pogrzebu jest odprowadzenie trumny lub urny z kaplicy do miejsca pochówku. Uroczystość kończy się kolejnym przemówieniem mistrza ceremonii i złożeniem ciała lub prochów do grobu. Zamiast krzyża, przy grobie stawiany jest pal świecki. Jest to pionowy drewniany pal. Może być zdobiony i lakierowany.

To, na jakim cmentarzu zostanie pochowany zmarły, zależy od jego miejsca zamieszkania. Jeśli w okolicy nie znajduje się cmentarz komunalny, pogrzeb odbywa się na cmentarzu wyznaniowym. Zarządca cmentarza parafialnego ma obowiązek umożliwić pochowanie na nim osoby niewierzącej.

Zobacz również: Najważniejsze formalności pogrzebowe

Jak wygląda pogrzeb świecki?