Najważniejsze formalności pogrzebowe

To wydarzenie nie tylko natury sentymentalnej, wywołującej silne emocje. Śmierć człowieka i pogrzeb powodują szereg skutków prawnych, a zatem rodzą pewne obowiązki. Załatwienie części formalności czeka każdego, inne zaś zależne są od woli i zamysłu bliskich zmarłego. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym opiszemy najważniejsze formalności pogrzebowe.

Co trzeba zrobić w wypadku śmierci krewnego?

Oto najważniejsze formalności pogrzebowe:

  • karta zgonu,
  • akt zgonu,
  • zasiłek pogrzebowy,
  • odprawa pośmiertna,
  • renta rodzinna,
  • urlop okolicznościowy,
  • spadek,
  • ubezpieczenia umowy.

Jeżeli chodzi o kartę zgonu, to dokument wystawiany przez lekarza lub inne odpowiednie służby. Aby ją uzyskać, należy powiadomić lekarza – będzie potrzebna do załatwienia kolejnej formalności. Akt zgonu wydaje Urząd Stanu Cywilnego. Właściwy jest Urząd ze względu na miejsce śmierci, względnie zamieszkania zmarłego. Na zgłoszenie śmierci w USC krewni i inni zainteresowani mają 3 dni. Piękny pogrzeb oznacza pewne koszty, warto więc sprawdzić, czy przysługuje zasiłek pogrzebowy. Bliscy, a także pracodawca i inne podmioty, które pokryły koszty pogrzebu, mogą ubiegać się o pokrycie kosztów, jeżeli zmarły był ubezpieczony, pobierał rentę lub emeryturę lub był członkiem rodziny takiej osoby. Bliscy muszą zdecydować również, biorąc oczywiście pod uwagę wolę zmarłego, czy odbędzie się kremacja zwłok, a także jakiego rodzaju uroczystość pogrzebowa będzie odpowiednia – związana z jakimś wyznaniem, czy świecka.

Jeżeli śmierć miała miejsce, kiedy zmarły był zatrudniony, jego bliscy mogą ubiegać o odprawę pośmiertną. Dzieli się ją pomiędzy uprawnionych członków rodziny w równych częściach. Z kolei renta rodzinna przysługuje, kiedy zmarły pobierał emeryturę lub rentę – a także gdy tylko spełniał warunki do jej pobierania. Mogą wreszcie bliscy zmarłego ubierać się o przyznanie urlopu okolicznościowego. Sam spadek, a także kwestie ubezpieczeń i umów mogą wymagać pomocy prawnika – chociaż wniesienie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to prosta formalność. Także sam pogrzeb – to znaczy kwestie organizacji, wyboru nagrobku, kontaktu z cmentarzem – wymagają załatwienia pewnych formalności, natomiast niewątpliwie pomoże w nich każdy dobry dom pogrzebowy, a na pewno świadczymy taką pomoc my.

Zobacz również: Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Najważniejsze formalności pogrzebowe